Aanmelden als lid van Ceres

Voornaam en achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Ik maak € 5,00 over aan Ceres Boxtel. IBAN NL17RABO0119450496
Wanneer de betaling is ontvangen ben je definitief lid.

Ik wil direct op de wachtlijst voor de huur van een tuin.