Lid worden-Procedure

Als je ambities hebt om te tuinieren, kun je je opgeven als lid van onze vereniging.

Je kunt je aanmelden via de link. Aanmelden als lid

Je moet vervolgens € 5,00 storten op de bankrekening van Ceres, rekening  NL17RABO 0119 4504 96 , t.n.v. Volkstuinvereniging Ceres ,

onder vermelding van “Nieuw lid”.
Als de rekeninghouder, die de betaling verricht, niet diegene is die lid wordt moeten naam en adres van het lid tevens worden vermeld.

Als je bij de aanmelding hebt gekozen op de wachtlijst voor een tuin te komen, kom je op de primaire wachtlijst voor de toewijzing van een tuin. Nieuwe leden komen in eerste instantie op de wachtlijst voor één basistuineenheid (afhankelijk van de locatie op het complex ca 50 à ca 70 m²).

Zodra er een tuin vrij komt wordt contact met je opgenomen voor de toewijzing van de tuin.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 5,00 en de huur van een tuin bedraagt € 0,30/m².

Voorbeeld: als je een tuin huurt van 50m² betaal je jaarlijks, aan het begin van het jaar, (50 x € 0,30) + € 5,00 = € 20,00.

Als je je tuin, na een jaar, goed hebt onderhouden en je wenst een grotere tuin dan kun je je daarvoor opgeven bij de tuincommissie. Je komt dan weer op de wachtlijst voor een tweede of grotere tuin.